งานเก่า

งานปี 2557

 งานปี 2558

งานปี 2559

งานปี 2560

สวดมนต์ข้ามปี2557-2558
การแสดง"เล่าขานตำนานเมืองลอง"

งานแห่งครัวตานนมัสการพระธาตุ
งานบวงสรวงแม่จามเทวีฯ
กาดมั่วครัวแลง 4-5 พ.ย.57
งานทอดกฐิน 4-5 พ.ย.57
.....571105ภาพจากเชียงใหม่
งานกิ๋นข้าวาลาก(สลากภัต)
เทียนพรรษา 2557 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ภาพงานบวช 29-30 มี.ค.57
  วัฒนฯประชาคมเรื่อง"ของดีบ้านฉัน
สวดฯนำพาไทยสงบฯ
สวดมนต์ข้ามปี 56-57 

+ภาพพิธีฯ พระสังฆราช 16-17 ธ.ค.2558
+งานนมัสการพระธาตุฯ 2558
วันที่ 23  วันที่ 24   วันที่ 25   เก็บตก
......เล่าขานตำนานเมืองลอง youtube
+ภาพงานกฐิน ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
                      YOUTUBE
+เสียงกลองปู่จา วัดศรีดอนคำ
+งานสลากภัต 2558 ชุดที่ 1
        ชุดที่ 2      youtube
+ ตักบาตรวันอาสาฬหบูชา
+แห่เทียนพรรษา
+แข่งขันการวาดภาพ
+คณะสงฆ์เขตอำเภอลอง
เจริญพระพุทธมนต์ถวาย  
ร.๙.ฯ
+ส่งเสริม เรียนรู้มรดกล้านนาฯ
     ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
+กิจกรรมวันวิสาขบูชา
+รับแขก สโมสรโลตารี่จากใต้หวัน
+สรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ
+งานวันพญาวัน
+ปรับปรุงกุฏิเมตตา เป็นพิพิธภัณฑ์
   พระพุทธรูปสำคัญ

+ตักบาตร วันพระราชสมภพพระเทพฯ
   ทรงครบ 5 รอบ
+ภาพงานบวช ชุดที่  1  2  
+สวดมนต์ข้ามปี2557-2558
 

+งานบวงสรวงแม่จามเทวี      youtube
+งานขันโตกรับคณะกฐิน
+ถวายกฐินสามัคคี 2559  youtube
+การแสดง 591113
+ขบวนแห่งานเดือนยี่เป็ง 1   2      youtube
+ภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   พ.ย .01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 22 
+สลากภัต 2559
+เสวนา เรื่องระฆังระเบิด
+ตักบาตรเข้าพรรษา
+แห่เทียนพรรษา
+เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์
พระเจ้าพร้าโต้ต้อนรับคุณยิ่งลักษณ์
ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
+ภาพสรงน้ำพระ 2559
+
งานบวช  ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3
+ภาพงานยกยอดพระธาตุ
+
ภาพพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธฯ
ถ่ายโดยคุณโกมล

การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง
20ม.ค.2559 13.00 น.

   นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลอง
+งานนมัสการพระธาตุ
+วันออกพรรษา
+งานทอดกฐิน
+ทอดผ้าป่า
+งานสลากภัต 2560  
YOUTUBE
+ชุมชนบ้านดอนทราย
YOUTUBE
+อาสาฬหะบูชา+เข้าพรรษา
+ททท.
+แห่เทียนพรรษา
+เปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ
+ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
+โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ
+พิธีบูชาเสื้อวัด
+ตักบาตรวันวิสาขบูชา
+ก่อเจดีย์ทราย + สรงน้ำพระ
+ภาพงานบวช 28-31 มีนาคม

+ต้อนรับ
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ของรองนายกรัฐมนตรีและคณะ มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ และลงพื้นที่ตรวจนิเทศโครงการที่ของรับการสนับสนุนงบประมาณ
           7 มี.ค.60

+งานปั้นพระเจ้าทันใจ
   บรรยากาศงาน
+ภาพพิธีบำเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   พ.ย .01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 22 

 งาน 2553
ชมภาพ

 งานเดือนยี่เป็ง 2553
นมัสการพระธาตุศรีดอนคำ

.๑๙ พ.ย.๒๕๕๓
ไหว้สาเจ้าแม่จามเทวี
.๒๐ พ.ย.๒๕๕๓
กฐินสามัคคี ๒๕๕๓
.๒๐ พ.ย.๒๕๕๓
เล่าขานตำนานเมืองลอง
.๒๑ พ.ย.๒๕๕๓
ขบวนแห่ ๒๐ ขบวน 1,2
ประมวลภาพวันวิสาขบูชา

ภาพวันต้อนรับผู้สื่อข่าว

ภาพแห่เทียนพรรษาู่

ภาพ น.ร.ลองวิทยา
        ทัศนศึกษาศึกษา
กลุ่มที่ 1         กลุ่มที่ 2'
 

 

 งาน 2554
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน

ทศฯห้วยอ้อพัฒนาป่าช้า 5 ธ.ค. 54
ภาพงานมหาทานบารมีฯ
       ชุดที่ ๑  ชุดที่ ๒  ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔
       ชุดที่ 5   ชุดที่ 6  MOVIE
กำหนดงานมหาทานบารมี
           สมโภชเมืองลอง

ชมภาพถวายเทียน ๙ วัด
งานประเพณียี่เป็ง 2554
นายกรับโล่ห์องค์กรที่_ MOVIE
เทศบาลฯรับโล่ห์-องค์กรที่_  
           ให้ความร่วมมือวัฒนธรรมฯ
สลากภัต
มหกรรมประวัติฯ เขต ๒
Movie มหกรรมประวัติฯ
ไหว้สา ๙ พระธาตุคู่เมืองแพร่
เสน่ห์มรดกล้านนา แพร่ ๑
เสน่ห์มรดกล้านนา แพร่ ๒
ชมภาพรับเสด็จ 
 ชมภาพงานบวช 28-29 มี,ค.54 
          บวช  2   บวช 3    บวช 4
 ชมภาพเทียนพรรษา ๕๔
           เทียน ๑  เทียน ๒   เทียน ๓

 งาน 2555
งานเดือนยี่เป็ง 27-28 พ.ย.55
      บวงสรวงแม่จามเทวี    พระธาต
      ประกวดเต้น    แห่กระทง  1    2
งานก๋วยสลาก
การประชุมวัด+วัฒนธรรม
แห่เทียน ชุดที่ 1     ชุดที่ 2
วัฒนธรรมนาหมื่ น่านดูงาน

งานหล่อเทียนพรรษา 2555

งานศพเจ้าอาวาสวัด
สวนา 21/07/55
งานพุทธชยันตี
งานบวช 42 รูป ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ฃุดที่ 3
านพิพิธภัณฑ์ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
พิพิธภัณฑ์ วัดศรีดอนคำ
านนมัสการพระธาตุแหลมลี่
วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดบ่อแก้ว
ภาพบายศร
งานต้อนรับพระเจ้าห้าพระองค์
           ในวันที่๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๕

        การแสดงของวัฒนธรรมลอง
        แห่พระเข้าเมือง
        บวงสรวง
        ไขต๋าพระ(เบิกเนตร)
งานรับพัดยศ พระครูสิริวรโสภิต
  สวดมนต์ข้ามปี 

 งาน 2556 
 ภาพขบวนแห่งครัวตานนมัสการพระธาตุ
    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
งานแสดงแสงสีเสียง
งานถวายกฐินสามัคค
ภาพงานบวงสรวงพระแม่จามเทวี
พาแอ่วเมืองลอง
ประชุมวัฒนธรรม ลอง
สลากภัตประจำปี
สัมนา พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เคลือข่ายฯ
แห่เทียนพรรษา
หล่อเทียนพรรษา
ขบวนแห่ยอดฉัตร(ภาพเก่า)
อนบูรณะพระธาตุ(ภาพเก่า)
งานบวช.htmงานบวชปี ๒๕๕๖
งานศพพระครูอดุลสารธรรม ฯ
สวดมนตข้ามปี 55-56