พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้

                                                  
                        องค์ใหญ่                                     องค์เล็ก

พระเจ้าพร้าโต้ ประดิษฐาน ณ วัดศรีดอนคำ   หมู่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
พระครูอดุลย์สารธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีดอนคำ   บอกเล่าถึงความเป็นมาของพระเจ้าพร้าโต้
ว่า พระเจ้าพร้าโต้ แกะสลักด้วยพร้าโต้ หรือมีดอีโต้ ศิลปะพื้นบ้านผสมผสานศิลปะเชียงรุ้ง  
เป็นศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน


ซึ่งผู้สร้างใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการใช้พร้าโต้แกะสลักให้ออกมาเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองลองที่มีการสร้างวัดศรีดอนคำ
มีพระยาลำปางและพระยานครแพร่ช่วยกันสร้าง  
ขออนุญาตโบกปูนและสร้างกุฏิให้พระเจ้ามหาเถรเจ้าสุทธนะเป็นพระประธาน
โดยได้สร้างพระวิหารขึ้นในปี พ.ศ.2236   พร้อมพระอุโบสถขนาดเล็กกว้าง 4 วา ยาว 8 วา   
 โดยลาดพื้นและผูกพัทธสีมา
มีการจัดทำพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่า พระเจ้าพร้าโต้
โดยสร้างจากไม้แก่นจันทน์ทั้งต้น และส่วนที่มีขนาดเล็กได้สร้างพระขนาดเล็กอีก 4 องค์ รวมทั้งสิ้น 5 องค์

องค์ที่ 2 กรมศิลปากรอัญเชิญไปประดิษฐานที่ไร่แม่ฟ้าหลวง  
องค์ที่ 3 ประดิษฐานอยู่ที่วัด (
ครั้งก่อน อัญเชิญไปร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์วัด หลวง อ.เมืองแพร่ )
องค์ที่ 4 ถูกขโมยไป       องค์ที่ 5 มีขนาดเล็กที่สุด ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีดอนคำ

พระเจ้าพร้าโต้องค์โต   มีความสูง 3 เมตร หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร    ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และทางวัดได้สร้างศาลาให้ประดิษฐานเป็นอย่างดี ป้องกันการโจรกรรม
นอกจากนี้    ในพิพิธภัณฑ์ยังมีพระไม้ขนาดเล็ก     ที่สร้างด้วยมีดอีกจำนวน 1,000 องค์

ทั้งนี้ วัดุศรีดอนคำ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลห้วยอ้อ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ห่างจากตัวเมืองแพร่ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวง 1023 ภาพ 01 09 2559

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                   
                                                                                                                             พระเจ้าไม้พันองค์