ระฆังระเบิด 

ประวัติวัด,

  โบราณสถาน,

 คณะสงฆ์,  

  กรรมการ

ภาระกิจในวัด (ประชุม. อบรม)

กิจ ฯ พระสงฆ์

งานพัฒนาวัด

สภาวัฒนธรรม อ.ลอง 

     พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
     พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ
     
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญ


ข่าวสารงานวัด


บูรณะยอดฉัตร


youtube

2560-2561

ความรู้เรื่องงานสลากภัต

 

 

 

 

 

 

 

 *****************************


สวดมนต์ข้ามปี 31ธ.ค.2561-1ม.ค.2562

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   งาน 2563
camera02.gif
+สวดมนต์ข้ามปี
+ถวายข้าวใหม่
+พระอาจารย์ไวรุษมุณี
+พิธีรุกขมูลป่าช้า
+วันมาฆบูชา
+ประชุมพัฒนาป่าช้า
+อาสาพัฒนาวัด
+ประชุมงาบวช+วานสงกรานต์
+งานบวช
+ประชุมตลาดร้อยปี(โควิด19)
+ประชุมแม่ค้า(โควิค19)
+อาสาฬหบูชา
+ททท
+ประชุมกรมศิลป์+งานสลากภัต
+วันออกพรรษา
+งานสลากภัต
+อู่ส่งมอบรถราง
+ศูนย์เด็กเล็กเมืองต้าเที่ยวชมวัด
+วัฒนธรรมส่งมอบรถราง
+งานกฐินสามัคคี
+น.ร.นำกระทงมาส่ง
+เล่าขานตำนานมืืองลอง
+ขบวนแห่ไห้วสาพระธาตุห้วยอ่อ
+กลองปู่จา ล้างพระพัฒน์ จิปาถะ
+

 

 

ประวัติฯเมืองลอง   
ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเมืองลอง

วัดในอำเภอลอง
 
 เว็บ วัดสะแล่ง 

ติดต่อวัด    ผู้ดูแลระบบ
งานฝากของญาติโยม