ระฆังระเบิด 

ประวัติวัด,

  โบราณสถาน,

 คณะสงฆ์,  

  กรรมการ

ภาระกิจในวัด (ประชุม. อบรม)

กิจ ฯ พระสงฆ์

งานพัฒนาวัด

สภาวัฒนธรรม อ.ลอง 

     พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
     พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ
     
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญ


ข่าวสารงานวัด


บูรณะยอดฉัตร


youtube

2560-2561

ความรู้เรื่องงานสลากภัต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****************************


สวดมนต์ข้ามปี 31ธ.ค.2561-1ม.ค.2562


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        งาน 2562
camera02.gif
+ประกวดหนูน้อย+แม่นางสีเวย
+ขบวนแห่ครัวตาน+กระทง
+การแสดงบนเวทีเล็ก
+งานนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ
ประกวดเทพบุตรอนันตยศ+มหันตยศ
สาวผู้ทรงเกรียติเดินโชว์ผ้าจกลอง

+งานทอดกฐิน
+ประชุมงานกฐิน+เดือนยี่เป็ง
+วันออกพรรษา
+งานสลากภัต
+อาสาฬฯ+เข้าพรรษา
+ถวายเทียนพรรษา
+พิธีเสริมพระบารมี ร.10
+พิธีเลี้ยงเสื้อวัด
+วันวิสาขบูชา
+งานสื่อสัญจร
+งานสรงน้ำพระ
+งานบวชวันที่ 6-7
+งานบวชวันที่ 4-5
+งานบวช วันที่ 2-4
+เป็งปุ๊ด+เตรียมร่วมงานวัดแหลมลี่
+น.ร. ร.ร.บ้านบ่อ แพร่ ชมพิพิธฯ
รับนักท่องเที่ยว
+ประชุมงานบวช+สรงน้ำพระ
+ปั่นลองรัก
+ประชุม การท่องเที่ยว
+ถวายข้าวใหม่และหลัวหิงหนาว
+งานมุทิตาจิต
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่
(พระอาจารย์ไวรุศมุณ
ี)
+สวดมนต์ข้ามปี 2561-2562
+

 

 

ประวัติฯเมืองลอง   
ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเมืองลอง

วัดในอำเภอลอง
 
 เว็บ วัดสะแล่ง 

ติดต่อวัด    ผู้ดูแลระบบ
งานฝากของญาติโยม